3D - modeller

Se dina objekt renderade i 3D för att få djupare inblick i lägenheten.

Informationsbibliotek

Undra aldrig var dina handlingar befinner sig, ett system där allt är bundet till relevanta objekt.

Överblick

Ett fåtal knapptryck och få reda på allt du behöver veta kring ditt objekt.

Finansiärer

Samarbetspartner - inkubator

Vi har sedan oktober 2019 varit med i Kalmar Science Parks inkubator. Där vi har fått råd och stöd i hur det är att driva en framgångsrik start-up.

Utvecklingspartner JSGuru

Sedan mars 2020 har vi ingått ett samarbete med JSGuru som har varit med och hjälpt oss ta fram vår MVP och som även kommer att utveckla vår version 1.0.
Bolaget har varit till stor hjälp när det kommer till arkitektur, kodning samt UI/UX av vår programvara.

Ycombinator Start-up School

Under sommaren 2020 var vi delaktiga i Ycombinator Start-up school där vi fick lära oss pitcha för en internationell marknad. Vår prestation blev erkänd som topp 10% bland våra peers.

Kontakta oss